G-BSL85KGH31
+36 84 310 681 siohaz@siohazcentrum.hu Hétfő-Péntek: 07:00 - 16:00, Szombat: 08:00 - 12:00

Játékszabályzat

Játékszabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 1. A Játék 

A Sióház Centrum Kft. „HŐSZIGETELÉS NYEREMÉNYJÁTÉK” címmel sorsolásos nyereményjátékot szervez, promóciós és direkt marketing céllal (a továbbiakban: Nyereményjáték). 

A Nyereményjáték célja, hogy a promóciós nyereményjátékkal a Sióház Centrum Kft.  direkt marketing adatbázisát építse. A Nyereményjátékban történő részvétel feltétele a direkt marketing célú adatkezeléshez történő hozzájárulás. A hozzájárulás megadása nem kötelező, a Játékos dönthet úgy, hogy a direkt marketing célú hozzájárulást nem kívánja megadni, azonban ezzel együtt a Nyereményjátékban történő részvételét is megszünteti.

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és bármikor visszavonható. A játékos a Játékra való regisztrációval egyidejűleg maradéktalanul elfogadja a jelen szabályzat teljes tartalmát, az abban foglalt feltételeket és nyilatkozatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Nyereményjátékban történő részvétel nem kötelező, és a Játékos bármikor jogosult visszavonni jelentkezését, vagy adatkezelési hozzájárulását, ezek bármelyike esetén a részvétele a Játékban megszűnik. 

 1. A Játék szervezői 

A Nyereményjáték szervezője a Sióház Centrum Kft. (székhely: 8600 Siófok, Aradi Vértanúk útja 36.; adószám: 11718945214-2-14), továbbiakban Szervező. 

A nyereményjátékban résztvevő személyek 

A Nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy, kivéve 

 • A Szervezők vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§. (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt; 
 • A Szervezők megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. fentebb hivatkozott közeli hozzátartozói; 
 • Akit a Szervezők a Nyereményjátékból jelen Nyereményjáték szabályzat megsértése miatt kizártak.; 
 • A Nyereményjátékban valótlan, vagy megtévesztő adatokat szolgáltatnak, illetve a Játékban jogellenes célok érdekében járnak el, avagy a Nyereményjátékban, avagy a Nyereményjátékkal kapcsolatban a Sióház Centrum Kft. jó hírnevét sértő nyilatkozatokat tesznek.
 1. Feltételek, időtartam

Játékra regisztrálási időszak, a játék időtartama: 

A Nyereményjáték 2023. július 05-én 00:00:00 órakor kezdődik és 2023. július 27-én 23:59:59 óráig tart.

A Nyereményjáték megkezdése előtt, és a Nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat érvénytelennek tekintjük. 

A Nyereményjátékban történő részvétel feltététele a direkt marketing célú adatkezelési hozzájárulás megadása. 

 1. A nyereményjáték menete 

Regisztráció: 

Akik a https://siohazcentrum.hu/szolgaltatasok/hoszigeteles-nyeremenyjatek.hu honlapon oly módon regisztrálnak, hogy kitöltik kérdőívet, és ezen regisztrációs ablakban vezetéknevük, keresztnevük, e-mail címük, telefonszámuk megadásával egyidejűleg regisztrálnak, hozzájárulnak a direkt marketing célú adatkezeléshez, majd nyereménysorsoláson vesznek részt. 

A regisztráció díjmentes. 

A Játékosok a regisztrációval jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A Nyereményjátékban való részvételhez a regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám megjelölése. A Nyereményjáték résztvevői személyenként csak egy e-mail címmel regisztrálhatnak a Játékra, és kizárólag az adott e-mail cím első regisztrációja érvényes. A Nyereményjátékban csak valós adatokkal lehet részt venni. Ismételt, téves vagy valótlan adatok és/vagy e-mail címek megadása a Játékból való kizárást vonja maga után.

Szervező érvényesen regisztráltnak tekinti azt, aki: 

1. jelen szabályzat Játékban résztvevő személyek pontjának megfelel és 

2. https://siohazcentrum.hu/szolgaltatasok/hoszigeteles-nyeremenyjatek.hu honlapon valós adatait adja meg, és 

3. a nyereményjáték időtartama alatt a rendszer adatbázisában rögzítésre került. A regisztrációt követően az oldalon automatikus válaszüzenet jelenik meg a regisztráció sikerességéről. 

 1. A sorsolás 

A sorsolás gépi módszerrel történik, időpontja és helyszíne: 2023. július 31-én 14:00 órakor a következő helyszínen: 8600 Siófok, Ipar u. 2.

A Szervezők a sorsolás alkalmával 1 nyertest és 1 tartaléknyertest sorsolnak a nyereményhez. Amennyiben a nyertes bármely okból nem jogosult a nyereményre, vagy 30 napon belül nem elérhető, úgy a Szervezők értesítik és felkérik a nyeremény átvételére a nyereményhez kisorsolt tartaléknyertest. A Szervezők a sorsolást követően a nyertest e-mailben értesítik a sorsolást követő 10 napon belül. 

A Szervezők a sorsolás eredményét a sorsolást követően a https://siohazcentrum.hu/szolgaltatasok/hoszigeteles-nyeremenyjatek honlapon hozzák nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos által megadott név jelenik meg. A sorsolás nyilvánosan zajlik, azon az érintettek részt vehetnek. Szervezők a sorsolás időpontját és helyszínét a honlapon a sorsolást megelőzően, a Nyereményjáték kezdetén közzétették, és a sorsolás napját megelőző 10 napon belül módosítás nem történt. 

 1. Nyeremény 

1. díj: 1 db Sióház vásárlási utalvány 50 000 Ft értékben, mely az átvételtől számított 1 évig érvényes.

 1. A nyeremény átvétele 

A nyertes a nyeremény átvételére az értesítést követően, de legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül jogosult. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét a rendelkezésére álló határidőn belül nem venné át, úgy a Szervezők a fentiek szerint értesíti a tartaléknyertest. 

Tartaléknyertes kiesése esetén a Szervező nem köteles további tartaléknyertest sorsolni. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyertességük esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezőkkel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása legkésőbb az adott sorsolást követő 60 napon belül megtörténjen. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

A nyeremény pénzre nem váltható át. A nyeremény nem ruházható át más személyre. A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a nyertest terhelik. 

Tárgynyeremény esetén a postai kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervezők, sem a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak. 

 1. Egyéb rendelkezések 

Szervezők a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a honlapon teszi közzé. Jelen nyereményjátékra a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak irányadók. 

 1. Adatkezelési hozzájárulás 

A Szervezők minden személyes adatot, amelyhez a Nyereményjáték során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak, valamint jelen játékszabályban foglaltaknak megfelelően kezelnek. A Nyereményjátékba történő regisztrációval a Játékos önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul a Sióház Centrum Kft. adatkezelési tájékoztatójában foglaltak elfogadásához, a Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezeléshez és a direkt marketing célú adatkezeléshez. 

Siófok, 2023.07.03.

Szervező

Close
X


Sióház Centrum Kft.

Cím: 8600 Siófok, Ipar u. 2. 
Központi tel.: +36-84/310-681
Fax: +36-84/999-623
e-mail: siohaz@siohazcentrum.hu

Nyitvatartás

H-P: 7-16 óra
Sz: 8-12 óra
​V: Zárva

Ugrás az oldal tetejére